Historia TKKF

w Jastrzębiu-Zdroju

Na historię TKKF składają się przede wszystkim ludzie jak i ich dokonania.

Historia TKKF w Polsce sięga 1957 roku kiedy to z inicjatywy Krajowej Konferencji Założycieli powołano organizację pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, którego kierunki działania oparte były w głównej mierze o zasady preferowane przez przedwojenną organizację “Sokół”, której działacze zastali założycielami TKKF.

Do nich należy: Karol Rotoń, Lucjan Wilichnowski, Janina Kolacińska, Marian Ociepka, Marian Różański.

W ślad za ogólnokrajową organizacją TKKF powstają pierwsze Ogniska TKKF na terenie województwa katowickiego, które z kolei pod koniec 1957 roku zwołują I Zjazd Delegatów, na którym powołują Zarząd Wojewódzi TKKF z Prezesem Ryszardem Ciesielskim na czele.

Początkową siłą napędową Ognisk TKKF była praca poprzez Związki Zawodowe w nich działające. W miarę powstawania nowych Ognisk Zarząd Główny TKKF zaleca tworzenie Rad Koordynacyjnych dla Ognisk TKKF działających w miastach.

I tak w 1978 roku powołana zostaje Miejska Rada Koordynacyjna w Jastrzębiu Zdroju dla Ognisk przynależnych organizacyjnie do byłego powiatu wodzisławskiego tj.:

– Ognisko Statutowe TKKF “Filar” przy KWK “Jastrzębie”

– Ognisko Statutowe TKKF “Herkules” na osiedlu IV

– Ognisko Statutowe TKKF “Jastrząb” na osiedlu III

– Ognisko Statutowe TKKF “Ad acta” przy Urzędzie Miasta

– Ognisko Statutowe TKKF “Piast” przy KWK “XXX-lecie”

– Ognisko Statutowe TKKF “Borynia” przy KWK “Borynia”

oraz Ogniska Regulaminowe:

– Ognisko TKKF przy KWK “Moszczenica”

– Ognisko TKKF przy KWK “Manifest Lipcowy”

Na pierwszym Walnym Zebraniu założycielskim Rady Koordynacyjnej Ognisk TKKF powołany zostaje Zarząd w składzie:

– Przewodniczący – Stanisław Makaruk

– Wice Przewodniczący – Bronisław Chmielewski

– Sekretarz – Jadwiga Res (pracownik etatowy ZW WKKF)

– Członek – Józef Stanek

– Członek – Marian Orzybyła.

W 1984 roku na terenie miasta działa już czternaście Ognisk TKKF na wniosek, których 23.02.1984 r. zostaje zwołany I Zjazd Delegatów Ognisk TKKF, na którym powołane zostaje Miejskie TKKF z 15-osobowym Zarządem oraz 7-osobowym Prezydium Zarządu w skład którego weszli:

– Prezes – Bolesław Knapik

– Wice Prezes – Stefan Słota

– Wice Prezes – Mariusz Wrzeszkiewicz

– Sekretarz – Jadwiga Res (członek etatowy)

– Skarbnik – Bożena Czarnecka

– Członek – Leon Filipczyk

– Członek – Maksymilian Kopertowski

Zgodnie ze statutem Towarzystwa co 4 lata odbywają się Zjazdy Delgatów Ognisk TKKF, a od 1998r. KRS TKKF wybierające Władze Towarzystwa na następną kadencję.

– Prezes – Wilhelm Grudzień

– Wice Prezes – Jadwiga Res

– Wice Prezes – Ryszard Wybraniec

– Sekretarz – Mariusz Wrzeszkiewicz

– Skarbnik – Urszula Urbańczyk

– Członek – Maksymilian Kopertowski

– Członek – Jan Stanaszek

Kadencja 1990 – 1993:

– Prezes – Wilhelm Grudzień

– Wice Prezes – Jadwiga Res

– Wice Prezes – Ryszard Wybraniec

– Sekretarz – Jan Stanaszek

– Skarbnik – Urszula Pawłowska

Kadencja 1994 – 1997:

– Prezes – Jadwiga Res

– Wice Prezes – Zbigniew Staszków

– Wice Prezes – Ryszard Wybraniec

– Sekretarz – Stefania Idziakowska

– Skarbnik – Stanisław Krasucki

Kadencja 1998 – 2001:

– Prezes – Jadwiga Res

– Wice Prezes – Andrzej Matusiak

– Wice Prezes – Jarosław Musiał

– Sekretarz – Stefania Idziakowska

– Skarbnik – Stanisław Krasucki

Kadencja 2001 – 2005:

– Prezes – Jadwiga Res

– Wice Prezes – Andrzej Matusiak

– Wice Prezes – Dariusz Mildner

– Sekretarz – Stefania Idziakowska

– Skarbnik – Stanisław Krasucki

Założeniem pierwszej kadencji Miejskiego TKKF było powołanie Ognisk we wszystkich dzielnicach miasta.

W 1986 roku na terenie miasta działa już 18 Ognisk TKKF zrzeszając ponad 35 tys. członków bezpośrednich.

Pod koniec lat 80-tych zmiany społeczne i gospodarcze w kraju spowodowały zahamowanie działalności naszego Towarzystwa jak również spadek ilości Ognisk w związku z likwidacją zakładów pracy, a tym samym znaczny spadek ilości czlonków.

Nasze Towarzystwo przez wszystkie lata swojej działaności było wierne idei rekreacji fizycznej, która obejmuje uprawianie różnych sportów jako czynnego wypoczynku, odprężenia po pracy,

regeneracji sił oraz ćwiczeń dla podniesienia sprawności fizycznej i utrzymania jej przez jak najdłuższy okres życia człowieka.

Mając powyższe na uwadze organizujemy stałe zespoły ćwiczebne we wszystkich dyscyplinach sportowych dla dzieci i dorosłych prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

TKKF ul.Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
Kontakt: Jadwiga Res-Siudzińska – 604 238 494

TKKF ul.Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
Kontakt: Jadwiga Res-Siudzińska – 604 238 494

Przewiń do góry