Jastrz�bie Zdr�j
ul. Wielkopolska 91
tel./fax: (032) 471-05-55
strona g��wna
napisz do nas
aktualno�ci
historia i kronika
statut i dokumenty
struktura
cel i zadania
kluby i dyscypliny
kalendarz imprez
nasze specjalno�ci
osi�gni�cia
nasze gwiazdy
galerie
podzi�kowania
ksi�ga go�ci
linki
kontakt
 
o nas
Historia TKKF w Polsce sięga 1957 roku kiedy to z inicjatywy Krajowej Konferencji Założycieli powołano organizację pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, którego kierunki działania oparte były w głównej mierze o zasady preferowane przez przedwojenną organizację "Sokół", której działacze zaostali założycielami TKKF.

Nasze Towarzystwo przez wszystkie lata swojej działaności było wierne idei rekreacji fizycznej, która obejmuje uprawianie różnych sportów jako czynnego wypoczynku, odprężenia po pracy, regeneracji sił oraz ćwiczeń dla podniesienia sprawności fizycznej i utrzymania jej przez jak najdłuższy okres życia człowieka.

Mając powyższe na uwadze organizujemy stałe zespoły ćwiczbne we wszystich dyscyplinach sportowych dla dzieci i dorosłych prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
aktualności
ÂŚWIÂĄTA
- 23.12.2016 -
Zdrowych i WesoÂłych ÂŚwiÂąt BoÂżego Narodzenia Âżyczy wszystkim ZarzÂąd MTKKF JastrzĂŞbie.
autor: MTKKF JastrzĂŞbie
imprezy
Data: ..
Miasto:

[ więcej imprez » ]

galeria
IX SPARTAKIADA MTKKF JASTRZÊBIE
Zdjęć:
Autor:
48 sztuk
MTKKF JastrzĂŞbie

[ wszystkie galerie » ]

Copyright 2006 by TKKF
Wszelkie prawa zastrze�one.