Zarząd TKKF

w Jastrzębiu-Zdroju

Zarząd:

Prezes               
Wiceprezes     
Wiceprezes        
Skarbnik       
Sekretarz   

Jadwiga Res-Siudzińska
Stanisław Haśkiewicz
Damian Fiksiak 
Maciej Niemczura
Ilona Wasilczuk

Komisja Rewizyjna:    

Przewodniczący
Z-ca przew.   
Członek   

Stefania Idziakowska
Andrzej Drużyński
Grażyna Sękowska

TKKF ul.Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
Kontakt: Jadwiga Res-Siudzińska – 604 238 494

Przewiń do góry