Klub Rekreacyjno-Sportowy

Miejskie TKKF

Zarząd:

Prezes                    Jadwiga Res-Siudzińska
Wiceprezes           Stanisław Haśkiewicz
Wiceprezes           Damian Fiksiak 
Skarbnik                Maciej Niemczura
Sekretarz               Ilona Wasilczuk

Komisja Rewizyjna  :                      

Przewodniczący    Stefania Idziakowska
Z-ca przew.             Andrzej Drużyński
Członek                   Grażyna Sękowska

Sekcje sportowe:    

Terapia Ruchowa Osób III Wieku
Organizacja imprez

TKKF ul.Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Kontakt: Jadwiga Res-Siudzińska – 604 238 494

Przewiń do góry