Jastrz�bie Zdr�j
ul. Wielkopolska 91
tel./fax: (032) 471-05-55
strona g��wna
napisz do nas
aktualno�ci
historia i kronika
statut i dokumenty
struktura
cel i zadania
kluby i dyscypliny
kalendarz imprez
nasze specjalno�ci
osi�gni�cia
nasze gwiazdy
galerie
podzi�kowania
ksi�ga go�ci
linki
kontakt
 
VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
- 6.02.2015 -

 

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju

w dniu 08 marca 2015r. w sali sportowej Z.Sz. Nr 6 ul. Harcerska

organizuje:

 

VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

 

Zapraszamy amatorskie drużyny żeńskie do świętowania Dnia Kobiet na sportowo.

Zgłoszenia wraz z wpisowym w kwocie 50 zł. przyjmuje biuro M TKKF

ul.Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie Zdrój do 28,02,2015r. tel/fax 32/47-10-555

lub mailem miejskietkkf@wp.pl

Wpisowe – wpłata na konto M TKKF 75 1020 2472 0000 6602 0018 1016

 

Dla uczestniczek turnieju organizator zapewnia napoje , puchary i nagrody rzeczowe dla czterech pierwszych miejsc oraz statuetki dla pozostałych drużyn.

Losowanie drużyn nastąpi w dniu imprezy o godz. 9,30 na miejscu zawodów.

Godzina 10,00 oficjalne otwarcie i rozpoczęcie turnieju.

 

Impreza dofinansowana z budżetu Miasta Jastrzębie- Zdrój

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Za Zarząd:

 

Prezes M TKKF

Jadwiga Res-Siudzińska

Regulamin

VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet z okazji

Międzynarodowego Dnia Kobiet w Jastrzębiu-Zdroju

 

Miejskie TKKF w Jastrzębiu Zdroju od wielu lat zaprasza żeńskie drużyny piłki siatkowej z Polski do wspólnego spędzenia Dnia Kobiet na sportowo.

W turnieju uczestniczą również drużyny z Czech.

 

 

1, Cel: Uczczenie Międzynarodowego Dnia Kobiet

 

2, Organizator: Miejski TKKF w Jastrzębiu- Zdroju

Śląskie TKKF w Katowicach

Urząd Miasta Jastrzębie- Zdrój

 

 

3,Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w dniu 08,03,2015r.od godz. 10.00 w sali

Zespołu Szkół nr 6 ul. Harcerska Jastrzębie- Zdrój

 

4, Uczestnictwo: W turnieju biorą udział żeńskie drużyny piłki siatkowej – reprezentacje

województw oraz klubów TKKF i szkół ponadpodstawowych.

 

5, Zgłoszenia: Drużyny swój udział zgłaszają do 28,02.2015r. tel/fax 03/47-10-555

lub mailem: miejskietkkf@wp.pl

Wpisowe w kwocie 50 zł. płatne na konto M TKKF

75 1020 2472 0000 6602 0018 1016

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy drużyny, miasto, listę zawodniczek

max. 10 osób wraz z aktualnym badaniem lekarskim lub własnym podpisem biorąc

odpowiedzialność za dobry stan zdrowia. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt.

 

6, System rozgrywek : Rozgrywki będą prowadzone na dwóch boiskach

po wcześniejszym losowaniu drużyn do poszczególnych grup.

 

7, Nagrody: Za zajęcie: I, II, III. IV miejsca: Puchar, nagrody rzeczowe i dyplom

pozostałe drużyny statuetka za udział.

Dla wszystkich uczestniczek organizator zapewnia napoje.

 

8, Postanowienia końcowe: Drużyny winne posiadać jednolite stroje.

Obowiązują przepisy PZPS.

Dla byłych zawodniczek zrzeszonych obowiązuje 2 letnia karencja .

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

 

 

Organizatorzy

 

 

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków budżetowych

Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój .

 

autor: MTKKF

« powrót

aktualności z klubów
wyszukiwarka wydarzeń
klub:
od:
do:
Copyright 2006 by TKKF
Wszelkie prawa zastrze�one.