Jastrz�bie Zdr�j
ul. Wielkopolska 91
tel./fax: (032) 471-05-55
strona g��wna
napisz do nas
aktualno�ci
historia i kronika
statut i dokumenty
struktura
cel i zadania
kluby i dyscypliny
kalendarz imprez
nasze specjalno�ci
osi�gni�cia
nasze gwiazdy
galerie
podzi�kowania
ksi�ga go�ci
linki
kontakt
Mimo tych trudności nasze Towarzystwo nie zrezygnowało z realizacji wyznaczonych celów między innymi:
 • tworzy dogodne warunki rozwoju różnych form aktywnego wypoczynku, rekreacji ruchowej, sportu masowego, wycieczek, obozów sportowych,
 • organizuje stałe zespoły ćwiczebne,
 • jesteśmy organizatorem Zlotów, festynów, ferii zimowych i letnich dzieci i młodzieży, akcji "Lato w mieście", obozów sportowych dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym,
 • współpracujemy z innymi jednostkami Kultury Fizycznej i Urzędem Miasta organizując:

  • Ogólnopolski Halowy Turniej Barbórkowy w Piłce Nożnej,
  • Sportowy Turniej Miast i Gmin,
  • ligi miejskie,
  • Dni Jastrzębia,
  • Spartakiadę Sportowo - Rekreacyjną w 10 konkurencjach,

 • docieramy do sponsowrów dzięki, którym możemy organizować imprezy plenerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem szerokiej rzeszy mieszkańców naszego miasta.
Copyright 2006 by TKKF
Wszelkie prawa zastrze�one.