Jastrz�bie Zdr�j
ul. Wielkopolska 91
tel./fax: (032) 471-05-55
strona g��wna
napisz do nas
aktualno�ci
historia i kronika
statut i dokumenty
struktura
cel i zadania
kluby i dyscypliny
kalendarz imprez
nasze specjalno�ci
osi�gni�cia
nasze gwiazdy
galerie
podzi�kowania
ksi�ga go�ci
linki
kontakt
 
Zarząd Miejskiego TKKF:

W dniu 16.03.2010 odbył sie VIII Zjazd Delegatów KRS TKKF miasta Jastrzębie Zdrój, na którym wybrano pięcio-osobowe Prezydium do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz w składzie :

  • Prezes - Jadwiga Res-Siudzińska
  • V-ce Prezes - Marek Bieńczak
  • V-ce Prezes - Marek Dytkowski
  • Skarbnik - Dariusz Spiczak
  • Sekretarz - Mirosława Ptaszny

oraz trzy osobowa Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodnicząca - Stefania Idziakowska
  • Z-ca przewodniczącej - Andrzej Drożyński
  • Sekretarz - Stanisław Krasucki
kluby
Copyright 2006 by TKKF
Wszelkie prawa zastrze�one.